Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
telefon: +48 84 689-70-12 e-mail: info@bstarnogrod.pl http://bstarnogrod.pl/
Web 7.48 - Serwer (7.48.3)
System I-Bank: 7.48.3